Menü
İstanbul Arel Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı

Sınav Hakkında

ONLİNE BAŞVURU

Online başvurularımız öğrenci bilgi sistemi üzerinden alınmaktadır.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

ONLINE BAŞVURU


GENEL BİLGİLER
 1. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü için Özel Yetenek Sınavı yapılacaktır. Adaylar; YKS- TYT puan türlerinden 150 puan ve üzerinde almış olduğu en yüksek puanının %80'i ve portfolyosunun %20'si alınarak oluşturulacak başarı puanı sıralaması yapılarak değerlendirilecektir.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İngilizce Hazırlık Sınıfı yoktur. İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe’dir.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır.
 5. 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak adayların, 2021 YKS-TYT sınavından en az 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
 6. Adaylar, www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden online başvuru yapacaklardır.
 7. Adayların, 2021 YKS-(TYT) sınav sonuç belgelerini başvuru formundaki Portfolyo sekmesine dosyaları ile birlikte yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Özel Yetenek Sınavı’na başvurularda sınav harcı ödenmez.
 9. Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, «Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik» hükümleri uygulanır.

BAŞVURUDA GİRİLMESİ GEREKEN BİLGİLER​
 1. T.C. Kimlik Numarası
 2. Adı ve Soyadı
 3. Doğum Tarihi
 4. Doğum Yeri
 5. İkamet ettiği adres
 6. Mezun olduğu lise
 7. Cep telefonu
 8. E-mail adresi (Aktif)
 9. Fotoğraf
 10. TYT Puanı

SINAV DEĞERLENDİRMESİ İÇİN YÜKLENECEK BELGELER
 • TYT Sonuç Belgesi (Karekodlu)
 • Lise Diploması (Onaylı)/ Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı) - *Zorunlu değildir, kesin kayıtta istenecektir.
 • Portfolyoları (Adayın desen, renkli resim, yapmış olduğu dijital çalışma gibi işlerinden oluşan en az 3 adet , en fazla 5 adet çalışma *JPEG, PDF formatında olması tercihen)
 • Engelli adaylar için bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler, Lise diplomasının yanında denklik belgesi, Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesini (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik sınavını geçmesi gerekmektedir) ve Pasaport fotokopisi.

ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURU YAPACAK ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli* , işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.

Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan TYT'den en az 100 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir.

*Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı % 40 (yüzde kırk) ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar.


ÖN KAYIT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
 

Adaylar ön kayıtlarını ve istenen belgeleri yükleme işlemlerini www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden online olarak yapılacaktır.

 

Ön Kayıt

Başlangıç Tarihi

20 Eylül 2021 Pazartesi

Bitiş Tarihi

23 Eylül 2021 Perşembe (23:59)

 

Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Tarihi

Asıl ve Yedek Liste Sonuçları, 24 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren www.arel.edu.tr veya ozelyetenek.arel.edu.tr adresi üzerinden takip edilebilir.


Kesin Kayıt Tarihleri

Asıl Listeden kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını 27-28 Eylül 2021 arasında,

Yedek listeden boş kalan kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını  29 Eylül 2021 tarihinde yapacaklardır.

Adaylar kayıtlarını Sefaköy Yerleşkesi veya Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi’nde yaptırabilirler.


DEĞERLENDİRME
 • YKS sonucuna göre en yüksek TYT puanının %80’i,
 • Adayın Portfolyosunun %20’sı alınarak başarı puanı oluşturulacaktır.

 

NOT: Adaylar, ön başvurularının kabul olması, değerlendirme yapılabilmesi, başarı puanının oluşturulması ve kesin kayıt işlemleri için TYT sonuç belgelerini ilgili linke yüklemekle yükümlüdürler. Başvuru önkoşullarını sağlasa da öğrenci TYT sonucundaki herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzeri almadığı takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Kesin kayıt döneminde Öğrenci İşleri Ofisi tarafından bilgilendirme yapılacaktır.