Menü
İstanbul Arel Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı

Sınav Hakkında

Genel Bilgiler
 1. Güzel Sanatlar Fakültesi;
  • Grafik Tasarımı Bölümü,
  • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden oluşmaktadır.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Hazırlık Sınıfı yoktur. Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe’dir.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır.
 5. 2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak adayların, 2019 YKS (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
 6. Adaylar, Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesine bizzat gelerek veya www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden on-line başvuru yapabilirler.
 7. Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri bölümü öncelik sırasına göre belirtebilirler.
 8. Adayların, 2019 YKS (TYT) sınavından aldıkları puanın tamamını başvuru formuna girmesi gerekir.
 9. Özel Yetenek Sınavı’na başvurularda sınav harcı ödenmez.
 10. Özel Yetenek Sınavı’na giren, sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, sınavda gösterdikleri başarı durumlarına göre %50, % 75, % 100 Sanata Destek Bursu verilir. Burslar, lisans öğrenimi boyunca geçerlidir.
 11. Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, «Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik» hükümleri uygulanır.

Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesine Bizzat Gelerek Özel Yetenek Sınavına Ön Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Gerekli Belgeler
 1. Girmek istediği bölümü belirten ön kayıt formu (ön kayıt esnasında temin edilecek)
 2. 2019 YKS (TYT) sonuç belgesinin internet çıktısı
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf

Özel Yetenek Sınavına Online Başvuru Yapacak Adayların Başvuru İşlemleri
 1. Başvuru formunu eksiksiz doldurunuz.
 2. Vesikalık fotoğrafınızı sisteme aktarınız.
 3. 2019 yılına ait YKS (TYT) puanınızın tamamını sisteme giriniz.
 4. Başvuru formunu onaylayınız.
 5. Sınava Giriş Kartınızı basınız.

Özel Yetenek Sınavına Başvuru Yapacak Engelli Adayların Başvuru Koşulları

2019 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınav başvurusunda bulunabilirler. YKS (TYT) puanları değerlendirmeye katılmaz.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı % 40 (yüzde kırk) ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar.

Gerekli Belgeler
 1. Girmek istediği bölümü belirten ön kayıt formu (ön kayıt esnasında temin edilecek)
 2. 2019 YKS (TYT) sonuç belgesinin internet çıktısı
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf
 5. Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.

ÖZEL YETENEK SINAVINA KAYIT YAPTIRACAK YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Lise diplomasının ve denklik belgesinin fotokopisi,
 • Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesi aslı ve fotokopisi veya internet çıktısı,
 • (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik sınavını geçmesi gerekmektedir)
 • Pasaport fotokopisi.

Sınav Takvimi
Ön Kayıt

Ön kayıtlar, 08 Temmuz – 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden AREL ÜNİVERSİTESİ İNTERNET SAYFASINDAN on-line olarak ya da Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesine bizzat gelerek yapılacaktır.

NOT: Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesine bizzat gelerek sınav başvurusu yapacak adayların ön kayıtları, Cumartesi ve Pazar günleri dışında her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında yapılacaktır.

Engelli Adayların Ön Kayıtları ve Yeri

Engelli adayların ön kayıt başvuruları için, 08 Temmuz – 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında ve mesai saatleri dâhilinde doğrudan İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına (Tepekent Yerleşkesi) şahsen veya engellilik durumlarının elvermemesi durumunda yasal vekilleri ile başvurulması gerekmektedir. Şahsen veya yasal vekilleri ile yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Tarihi ve Yeri
 • TARİH: 26 TEMMUZ 2019, CUMA
 • SAAT: 14.00
 • SINAV YERİ: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KEMAL GÖZÜKARA (TEPEKENT) YERLEŞKESİ
 • ULAŞIM: SINAVA KATILACAK ADAYLAR İÇİN SINAV GÜNÜ SAAT 12.00’DA SEFAKÖY YERLEŞKESİ VE BEYLİKDÜZÜ / TÜYAP’TAN SERVİS OLANAĞI SAĞLANACAKTIR.

NOT: Engelli ve yabancı uyruklu adaylar için özel yetenek sınavı yukarıda belirtilen aynı yer, gün ve saatte yapılacaktır. Engelli adayların, engellilik durumuna göre belirlenecek sınav salonu, sınav öncesi ilgili adaylara bildirilecektir.

Sonuçların İlanı

ASIL VE YEDEK LİSTE SONUÇLARI, 29 Temmuz 2019, Pazartesi gününden itibaren www.arel.edu.tr veya ozelyetenek.arel.edu.tr adresi üzerinden takip edilebilir. Sonuçların açıklandığına dair bilgi adaylara bildirilecektir.

Kesin Kayıt

Sınav sonuçlarının açıklandığına dair bilginin adaylara bildirilmesiyle;

 • ASIL LİSTEDEN kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını, 30, 31 Temmuz, 01, 02, 05, 06, 07 Ağustos 2019 tarihlerinde,
 • YEDEK LİSTEDEN kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını, 08, 09, 15, 16 Ağustos 2019 tarihlerinde ve kontenjan dâhilinde,

Sefaköy Yerleşkesi veya Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesi ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ’nde yaptırabilirler.


Sınava Gelirken

Öğrencilerin sınava gelirken;

 1. Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı), sürücü belgesi, pasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini,
 2. 2019 YKS (TYT) Sınav Sonuç Belgesi’ni,
 3. Sınava Giriş Kartı’nı,
 4. Özel Yetenek Sınavı uygulamalı olacağından, kurşun kalem, silgi, duralit (50X70 cm. sert altlık), metal klips (mandal) vb. gerekli çizim malzemelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 5. Sınav kâğıdı Fakülte tarafından verilecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 • Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayın yanında bulunmalıdır),
 • 6 adet tercihen ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf,
 • Sağlık Raporu (Verem Savaş veya Sağlık Ocağından)
 • Savcılık Sabıka Kaydı
 • Engelli adaylar için bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.