Menü
İstanbul Arel Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sıkça Sorulan Soruları aşağıdaki gibidir.


İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na başvurabilmek için adayların, 2021 YKS-TYT sınavından en az 150 ve üzeri puan almış olması yeterlidir.

Adaylar, 20 - 23 Eylül 2021 tarihleri arasında www.arel.edu.tr veya ozelyetenek.arel.edu.tr adresi üzerinden online başvuru formunu doldurarak ve istenen belgeleri yükleyerek başvuruda bulunabilirler.

*Başvuru ve Değerlendirme için ayrıca harç ödenmez.

Başvurular Online yapılacak olup, başvuruların değerlendirmeye alınması için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

  • TYT Sonuç Belgesi (Karekodlu)
  • Lise Diploması (Onaylı)/ Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı)-*Zorunlu değildir, kesin kayıtta istenecektir.
  • Portfolyoları (Adayın desen, renkli resim, yapmış olduğu dijital çalışma gibi işlerinden oluşan en az 3 adet, en fazla 5 adet çalışma)
  • Engelli adaylar için bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
  • Yabancı Uyruklu öğrenciler, Lise diplomasının yanında denklik belgesi, Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesini ve Pasaport fotokopisi. (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlik sınavını geçmesi gerekmektedir) 

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli* , işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.

Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan TYT'den en az 100 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir.

• *Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı % 40 (yüzde kırk) ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar.

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle Özel Yetenek Sınavı başvuruları ve değerlendirmesi 2021 yılı için on-line olarak www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden yapılacak olup, Başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU;

Başlangıç Tarihi

20 Eylül 2021 Pazartesi

Bitiş Tarihi

23 Eylül 2021 Perşembe gece yarısı

Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Tarihi

24 Eylül 2021 Cuma 

Kesin Kayıt Tarihleri

27- 29 Eylül 2021 tarihleri arasında

Kesin Kayıt Tarihleri

Asıl Listeden kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını 27-28 Eylül 2021 tarihleri arasında,

Yedek listeden boş kalan kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını 29 Eylül 2021  tarihinde yapacaklardır.

Adaylar kayıtlarını Sefaköy Yerleşkesi veya Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi’nde ya da online kayıt sistemi üzerinden yaptırabilirler.

Özel Yetenek Sınavı adayın, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yapısını oluşturan programlara olan ilgisini ve bu konudaki yeteneğini ölçmeyi hedeflemektedir.

Adaylardan istenmiş olan ve sisteme yükledikleri Portfolyolarının %20’si  ve TYT puanlarının %80’i değerlendirilerek oluşturulacak başarı puanına göre değerlendirme yapılacaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde; 5 bölüm bulunmaktadır.

  • Grafik Tasarımı Bölümü / 20
  • Engelli Aday (Genel kontenjan içinde)

​Not: Yukarıda belitilen kontenjanların dolmaması dururmunda Ek Yerleştirme için yapılacak Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerimize kayıt yaptıracak adaylarımız için %100 burslu kontenjanlarımız dolduğundan, %50 bursa ek %25 mütevelli heyet bursu eklenecektir.  

Not: Sadece Yurtiçi başvurular için geçerlidir.

Öğrencilerimiz, Tepekent Yerleşkesinde yer alan, üniversitemize ait ve her biri ortak kullanımlı havuza sahip Villa Yurtlar Kız ve erkek öğrenci yurtları ayrı olmak üzere sadece öğrencilerimizin kullanımına ve konaklamasına ayrılmıştır. Villa Yurtlarda 1, 2 ve 3 kişilik oda seçenekleri bulunmaktadır. Yurt hizmetinden yararlanan öğrencilerimizin ulaşımlarını sağlamak için her gün ve belirlenmiş saatlerde servis olanağı mevcuttur. Yurtlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.arel.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı yıllık öğrenim ücreti ve ödeme seçenekleri hakkındaki bilgilere www.arel.edu.tr adresi üzerinden, Mali İşler Daire Başkanlığı sayfasından ulaşılabilir.

Güzel Sanatlar Fakültemizde Hazırlık Sınıfı yoktur. İngilizce Hazırlık programı isteğe bağlıdır.

Güzel Sanatlar Fakültemizin eğitim dili Türkçe’dir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bilgiler ve duyurular www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefondan öğrenilebilir.

Adres : Kemal Gözükara (Tepekent) Yerleşkesi: Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537 Tepekent – Büyükçekmece, İstanbul-Türkiye

Özel Yetenek Sınavı Bilgi için: 0850 850 27 35 -1108