GENEL BİLGİLER

 1. Güzel Sanatlar Fakültesi;
  • Grafik Tasarımı Bölümü,
  • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden oluşmaktadır.
 2. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Hazırlık Sınıfı yoktur. Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim dili Türkçe’dir.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınır.
 5. 2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak adayların, 2017 YGS puan türlerinin birinden 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.
 6. Adaylar, Tepekent Yerleşkesine bizzat gelerek veya www.arel.edu.tr ozelyetenek.arel.edu.tr adresleri üzerinden on-line başvuru yapabilirler.
 7. Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri bölümü, öncelik sırasına göre belirtebilirler.
 8. Özel Yetenek Sınavı'na başvurularda sınav harcı ödenmez.
 9. Özel Yetenek Sınavı’na giren, sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran her öğrenciye %50 oranında ‘Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu’ verilir.
 10. Bursun devamı için herhangi bir koşul yoktur. Kazanılan burs, lisans öğretimi (4 yıl) süresince genel not ortalamasına bağlı olmaksızın devam eder.
 11. Birinci akademik yılın sonunda bölüm değiştirmek isteyen öğrencilere, «Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik» hükümleri uygulanır.

TEPEKENT YERLEŞKESİNE BİZZAT GELEREK ÖZEL YETENEK SINAVINA ÖN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. 2017 YGS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 3. Girmek istediği bölümleri belirten başvuru formu (Ön kayıt masasından alınacak).
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

ÖZEL YETENEK SINAVINA ON-LINE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Başvuru dilekçenizi doldurup onaylayınız.
 2. Vesikalık Fotoğrafınızı sisteme aktarınız.
 3. 2017 yılına ait en yüksek YGS puanınızın tamamını sisteme giriniz.
 4. Sınava Giriş Kartınızı basınız.

ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURU YAPACAK ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI

2017 Yılı Özel Yetenek Sınavı’na girmek için başvuracak engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınav başvurusunda bulunabilirler. YGS puanları değerlendirmeye katılmaz.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait özel yetenek programlarının eğitim aşamaları görsel yetiye dayalı olduğundan, görme kaybı oranı yüzde kırk ve üzerinde olan Görme Engelli adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek programlarına başvuramazlar.

Gerekli Belgeler:

 • 2017 YGS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Girmek istediği bölümleri belirten başvuru formu.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)
 • Bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alınacak ve engellilik durumunun yüzdelik oranını gösteren Engelli Sağlık Kurulu Raporu.

ÖZEL YETENEK SINAVINA KAYIT YAPTIRACAK YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lise diplomasının ve denklik belgesinin fotokopisi,
 2. Türkçe Yeterlik Sınavı sonuç belgesi aslı ve fotokopisi veya internet çıktısı, (Fakülteye başvuracak yabancı uyruklu adayların ’Türkçe Yeterlik’ sınavını geçmesi gerekmektedir)
 3. Pasaport fotokopisi.

EYLÜL DÖNEMİ ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ

BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ

Başvuru ve Ön kayıtlar, 25 AĞUSTOS – 07 EYLÜL 2017 tarihleri arasında AREL ÜNİVERSİTESİ İNTERNET SAYFASINDAN (www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr) on-line olarak yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Tarih: 08 Eylül 2017, Cuma
Saat: 13:30
Sınav Yeri: İstanbul Arel Üniversitesi, Sefaköy Yerleşkesi

SONUÇLARIN İLAN TARİHİ

SONUÇLAR, 11 Eylül 2017, Pazartesi gününden itibaren www.arel.edu.tr / ozelyetenek.arel.edu.tr adresi üzerinden takip edilebilir. Sınavda başarılı olan adaylara ayrıca e-mail ile bildirilecektir.

KESİN KAYIT TARİHİ

Sınav sonuçlarının adaylara bildirilmesiyle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 15 EYLÜL 2017 TARİHİNE KADAR Sefaköy veya Tepekent Yerleşkesi Öğrenci İşleri Ofisi’nde kesin kayıt yaptırabilirler. .

SINAVA GELİRKEN

Adayların sınava gelirken;

 1. Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı), sürücü belgesipasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini,
 2. 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesi’ni,
 3. Sınava Giriş Kartı’nı,
 4. Özel Yetenek Sınavı uygulamalı olacağından, kurşun kalemsilgiduralit (50X70 cm. sert altlık), metal klips (mandal) vb. gerekli çizim malzemelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 5. Sınav kâğıdı Fakülte tarafından verilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,
 2. Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslı adayın yanında bulunmalıdır),
 3. 6 adet tercihen ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf.
 4. Sağlık Raporu (Verem Savaş veya Sağlık Ocağından)
 5. Savcılık Sabıka Kaydı

İLETİŞİM VE ULAŞIM

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bilgiler ve duyurular www.arel.edu.tr - ozelyetenek.arel.edu.tr  internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefondan öğrenilebilir.

ADRES

Tepekent Yerleşkesi: Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34357 Tepekent - Büyükçekmece, İstanbul - Türkiye
   
Sefaköy Yerleşkesi: Kemalpaşa Mahallesi, Halkalı Caddesi No:101 34295 Sefaköy - Küçükçekmece, İstanbul - Türkiye

 

Özel Yetenek Sınavı Bilgi Hattı:    0850 850 2735 - AREL
Faks:    +90 212 860 04 81